Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nội dung

- Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn!

Tôi có thắc mắc về vấn đề điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hiện nay của Sở Y tế Lạng Sơn đối với trường hợp bác sĩ y khoa tốt nghiệp tháng 8/2021 thì sẽ áp dụng theo Thông tư nào và cần những điều kiện gì để có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa lẻ như Da liễu?
Rất mong nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía Sở Y tế.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa lần đầu áp dụng đối với đối tượng bác sỹ y khoa tốt nghiệp  sau ngày15/01/2021 sẽ cấp theo hướng dẫn của Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa và Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về việchướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đối với bác sỹ, cụ thể là:

 

    - Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 21/2020/TT-BYT: Trường hợp bác sỹ đa khoa muốn cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là: khám bệnh, chữa bệnh nội khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi thì đăng ký thực hành tương ứng theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi với thời gian là 18 tháng theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

 

     - Tại  điểm a, khoản 1 Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế: đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề KBCB chuyên khoa lần đầu (trừ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi) có văn bằng chuyên môn gồm: bằng tốt nghiệp bác sỹ đa khoa hoặc bác sỹ y khoa (sau đây viết tắt là bác sỹ y khoa) và có thêm chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chứng chỉ chuyên khoa định hướng, chứng chỉ chuyên khoa sơ bộ, chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa (sau đây viết tắt là chứng chỉ định hướng chuyên khoa), chứng chỉ đào tạo liên tục định hướng chuyên khoa được tuyển sinh và đào tạo trước ngày 09 tháng 7 năm 2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa, sau đó thực hành và được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành đủ 18 tháng theo chuyên khoa định hướng đó: được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn KBCB chuyên khoa phù hợp với chứng chỉ định hướng chuyên khoa (Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề với chuyên khoa Da liễu phải tốt nghiệp chuyên khoa I Da liễu, có chứng chỉ định hướng chuyên khoa Da liễu được tuyển sinh và đào tạo trước ngày 09/7/2019 ).

 

Tên của bạn
Bùi Nhật Cường
Địa chỉ email
nhatcuongls@gmail.com