Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nội dung

Em là sinh viên năm cuối của chuyên ngành Công Tác Xã Hội của trường đại học lao động xã hội.

Em muốn xin báo cáo về tổng quan tình hình người khuyết tật tại thành phố Lạng Sơn ( số lượng NKT, các hoạt động trợ giúp NKT ) để làm tiểu luận cuối kì về hoạt động trợ giúp NKT hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Em xin chân thành cảm ơn và mong anh/ chị có thể cung cấp thông tin giúp em!

Trả lời

Bạn có thể tới liên hệ trực tiếp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, địa chỉ: số 02 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại: (025) 3.876.672 để được hướng dẫn cụ thể.

Tên của bạn
quang
Địa chỉ email
quang@gmail.com