Đồng chí Nông Bích Diệp

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Phó  Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hường

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân

 UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Dương Công Dũng

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Trần Tiến Nguyên

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố