TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn.

Trưởng ban biên tập: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó chủ tịch UBND thành phố

Địa chỉ: số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145; Email: ubndtplangson14@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

01

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trưởng Ban Biên tập

0911.138.688

02

Lăng Thị Trịnh

Chánh Văn phòng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập

0886.768.999

03

Vũ Lê Dũng

Phó Chánh Văn phòng

Phó Trưởng ban Ban Biên tập

Trưởng bộ phận 1 cửa

0949.783.666

04

Hoàng Văn Đức

Phó Chánh Văn phòng

Trưởng ban Tiếp công dân

0965.622.938

05

Đường Lê Thi

Trực tiếp công dân

02053.716.214

06

Mai Quỳnh Liên

Tổ trưởng bộ phận 1 cửa

0974.025.118

07

Hoàng Ngọc Loan

Văn thư

02053.879.309

08

Đặng Ngọc Duyên

Bảo vệ

02053.875.777

09

Lương Bá Hùng

Quản trị mạng

0856.731.322