A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác quản lý và ban hành văn bản giấy, văn bản điện tử tại UBND thành phố năm 2023

Năm 2023, UBND thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Nhà nước về văn thư, lưu trữ; kịp thời ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về quy trình quản lý văn bản đến, đi, quy chế công tác văn thư, lưu trữ. Nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ được nâng cao, góp phần phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ Văn thư UBND thành phố

Công tác tiếp nhận, chuyển giao, xử lý văn bản đến; đăng ký phát hành văn bản đi, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Văn bản Mật được quản lý, xử lý theo dõi theo đúng quy định tại Luật số 29/2018/QH14 ngày 15/01/2018 về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/12/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 14.990 văn bản đi điện tử, văn bản đi bản giấy; tiếp nhận 26.856 văn bản đến điện tử, văn bản đến bản giấy, cụ thể:

- Ban hành 11.688 văn bản đi điện tử và 3.302 văn bản đi bản giấy.

- Tiếp nhận 26.236 văn bản đến điện tử và 620 văn bản đến bản giấy.

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đã hoạt động ổn định, cung cấp 466 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên thực hiện trao đổi văn bản trên hệ thống; Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thuộc thành phố thường xuyên phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn (có thành lập nhóm zalo gồm cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên kỹ thuật của VNPT) hướng dẫn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử, khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố được kết nối thường xuyên với hệ thống máy chủ; tăng cường sử dụng văn bản ký số gửi trên hệ thống văn phòng điện tử để chỉ đạo điều hành đến các xã, phường đạt hiệu quả, nhanh, kịp thời và hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy nhằm tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí./.

 

Nguồn tin: Lăng Thị Trịnh, Văn phòng HĐND-UBND TP Lạng Sơn


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 337
Trong tháng : 16.128
Tất cả : 64.883