A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng công tác sáng kiến

Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng công tác sáng kiến

Tổng Biên Tập - 24 December 2023

– Ngày 22/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác sáng kiến” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham gia hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phái biểu khai mạc hội thảo

Trước năm 2016, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, tham mưu hội đồng ban hành các văn bản hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện xét, thang điểm chấm sáng kiến, chấm điểm sáng kiến, trình Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh; là cơ sở để Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghị UBND tỉnh xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Ngày 11/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 946 về việc giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh cho Sở KH&CN. Để triển khai hoạt động sáng kiến, hằng năm, Sở KH&CN đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách viết sáng kiến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã có hàng nghìn sáng kiến được đề xuất, hơn 180 sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động sáng kiến tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa phát huy hiệu quả, chưa trở thành phong trào thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động. Việc công nhận sáng kiến đôi khi còn nặng về phục vụ công tác thi đua khen thưởng…

Đại biểu Sở Nội vụ tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, đại biểu đã tham luận, thảo luận các nội dung: trình tự xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; thực trạng công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học tại một số huyện; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến sau khi được công nhận…

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác sáng kiến” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được tổ chức nhằm tăng cường công tác phối hợp với giữa cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo và tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động sáng kiến, triển khai áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: https://baolangson.vn/khoa-hoc-tin-hoc/632552-hoi-thao-khoa-hoc-ve-cao-…


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 40
Trong tháng : 7.387
Tất cả : 74.741