A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Lạng Sơn: KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

Thành phố Lạng Sơn: KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA CAO ĐIỂM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ VÀ SỐ HOÁ HỒ SƠ

Tổng Biên Tập - 27 December 2023

Ngày 15/8/2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”.

Mục đích nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã trong việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC nhằm hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đảm bảo thông tin hồ sơ, giấy tờ được số hóa, kiểm tra, cập nhật kịp thời để tạo dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác” trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cũng như được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Theo đó, đợt thi đua cao điểm sẽ diễn ra trong vòng 100 ngày, bắt đầu từ ngày 20/8/2023 đến hết ngày 30/11/2023; tập trung vào 05 nội dung, bao gồm:

- Thứ nhất: Thi đua đẩy mạnh triển khai số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực lên Kho dữ liệu số hoá TTHC của tỉnh; phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được giao tại Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND thành phố (bao gồm các hồ sơ giải quyết TTHC từ năm 2018 đến hết ngày 30/11/2023), cụ thể: 60% đối với các cơ quan chuyên môn và 55% đối với UBND các phường, xã.

- Thứ hai: Thi đua nâng cao tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến được giao tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND thành phố, phấn đấu mỗi chỉ tiêu tăng 5% so với kế hoạch được giao.

- Thứ ba: Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, giấy tờ, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã được số hoá khi giải quyết TTHC.

- Thứ tư: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện tiếp nhận, cập nhật, giải quyết và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Thứ năm: Thực hiện điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Bộ phận Một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố

 

Phong trào thi đua đã được triển khai rộng khắp, thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan Nhà nước tham gia, phát huy sự sáng tạo trong công tác thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, giấy tờ, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã được số hoá khi giải quyết TTHC; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện tiếp nhận, cập nhật, giải quyết và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố; Thực hiện điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Người dân được đoàn thanh niên thành phố Lạng Sơn hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ TTHC trực tuyến trên máy tính xách tay

 

Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (từ ngày 20/8/2023-30/11/2023)

- Tổng số hồ sơ của các TTHC tiếp nhận thực tế tại Bộ phận một cửa: 2.764 hồ sơ .

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận, cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh: 6.516 hồ sơ.

Công chức Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn thực hiện số hoá hồ sơ

 

          Để biểu dương những thành tích đã đạt được, ngày 15/12/2023 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hoá hồ sơ”./.

 

Tin bài và ảnh: Lý Bích Ngọc, CV Phòng Nội vụ thành phố


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 5
Hôm nay : 331
Trong tháng : 16.122
Tất cả : 64.877