A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Lạng Sơn triển khai thí điểm học bạ số tiểu học từ năm học 2023-2024

Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục đào tạo đã có những bước tiến nhất định về chuyển đổi số trong các hoạt động, được thực hiện xuyên suốt từ công tác quản lý giáo dục đến quá trình tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục. Để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, ngày 11/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó ngành Giáo dục được giao nhiệm vụ triển khai thí điểm Học bạ số trong tháng 6 năm 2024, triển khai toàn quốc từ năm học 2024-2025.

Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm tại thành phố Lạng Sơn

Học bạ số là học bạ được số hóa, lưu trữ trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền; có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số. Triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng Học bạ số làm cơ sở để triển khai Học bạ số thống nhất trên toàn quốc.

Thực hiện sự chỉ đạo về triển khai thí điểm Học bạ số cấp Tiểu học, 12/12 trường có lớp tiểu học thành phố Lạng Sơn tham gia triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số. Phòng Giáo dục đào tạo đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp về việc triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học; đồng thời xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thí điểm Học bạ số.

  Các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn ngành về nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số cấp tiểu học; tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của Học bạ số. Xây dựng, triển khai kế hoạch thí điểm Học bạ số cấp Tiểu học từng năm học cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thành lập tổ công tác triển khai thí điểm Học bạ số; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, tạo lập và chỉnh sửa Học bạ số.

Thực hiện rà soát, đánh giá, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng kĩ thuật, nhân sự, nguồn lực đảm bảo các điều kiện triển khai thí điểm Học bạ số. Các nhà trường sử dụng phần mềm của 02 nhà mạng Viettell (7 trường TH Chi Lăng, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Kim Đồng, Tam Thanh, Vĩnh Trại, MN-TH Anh Việt = 58,3%) và VNPT (5 trường TH Hoàng Đồng, Lê Văn Tám, Mai Pha, Quảng Lạc, TH&THCS Lê Quý Đôn = 41,7%). 100% CBQL và giáo viên đã được cấp chữ kí số (số chữ ký số đã cấp cho giáo dục: 1413 chữ kí số).

Các đơn vị cung cấp dịch vụ đã tham gia tổ chức tập huấn cho đội ngũ CBQL, GV cách sử dụng phần mềm trong quá trình quản lí hồ sơ, sổ sách của GV và nhà trường; Đã cử cán bộ phụ trách kĩ thuật để giúp đỡ các nhà trường khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng quy trình nghiệp vụ quản lý, sử dụng, vận hành các chức năng cơ bản trong tạo lập và sử dụng Học bạ số theo các nội dung: Tạo lập, cập nhật Học bạ số; Quản lý và lưu trữ Học bạ số; Sử dụng Học bạ số (tra cứu thông tin Học bạ số, thực hiện các thủ tục hành chính sử dụng, liên quan đến Học bạ số…; Kết nối, trao đổi dữ liệu Học bạ với cơ sở dữ liệu ngành GDĐT tại địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia).

Ngày 19/6/2024, Tổ công tác triển khai thí điểm Học bạ số cấp Tiểu học của Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn đến làm việc tại trường Tiểu học Vĩnh Trại, Tiểu học Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Qua kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai tại các cơ sở, tổ công tác đã ghi nhận các ý kiến đề xuất từ cơ sở để từ đó có sự thống nhất trong việc hoàn thiện phần mềm quản lý. Phòng Giáo dục thành phố khẳng định việc thí điểm Học bạ số ở tất cả 12/12 trường có lớp tiểu học đảm bảo đúng tiến độ, thời gian.

Tổ công tác nghiệm thu, kiểm tra tại trường Tiểu học Vĩnh Trại

Tổ công tác nghiệm thu, kiểm tra tại trường Tiểu học Hoàng Đồng

Để việc triển khai thí điểm Học bạ số trong trường học phát huy hiệu quả, các nhà trường cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số đảm bảo đồng bộ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin. UBND thành phố tiếp tục dành nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, nâng cấp hệ thống máy tính để đảm bảo cho việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm quản lí học bạ số được dễ dàng, thuận lợi. Cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Học bạ số.

Nguồn tin: Liễu Thị Thưởng, Phó trưởng phòng GD&ĐT


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 9
Trong tháng : 8.416
Tất cả : 92.250