A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và trưởng, phó các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ IV

Chiều ngày 02/4/2024, UBND thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và trưởng, phó các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024 để thống nhất các nội dung của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ IV. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban chỉ đạo, các Thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024 và lãnh đạo UBND các phường, xã.

Tại cuộc họp đồng chí Vũ Lê Dũng Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã thông qua dự thảo Kế hoạch, chương trình tổng thể tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024.

 Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đơn vị phòng ban và các phường xã. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã có kết luận giao cho các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Đại hội triển khai các nội dung tổ chức Đại hội; là đầu mối trong việc phối hợp với các phối hợp với các Tiểu ban giúp thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội; lựa chọn đại biểu, công tác phục vụ, tổ chức Đại hội.

- Giúp Ban Chỉ đạo Đại hội xây dựng chương trình Đại hội.

- Quản lý sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí tổ chức Đại hội được giao theo đúng quy định hiện hành.

- Theo dõi, tổng hợp tham mưu Ban Chỉ đạo về kết quả tổ chức Đại hội.    

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

- Đôn đốc hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trước, trong và sau Đại hội.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí viết các tin, bài phản ánh các hoạt động trước, trong và sau Đại hội; giới thiệu, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu về giảm nghèo, phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố.

3. Phòng Nội vụ thành phố

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu cho BCĐ Đại hội ban hành Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội theo Hướng dẫn của BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh. Tổng hợp, thẩm định tiêu chuẩn, thành tích đề nghị khen thưởng trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội cấp thành phố. Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng. Thực hiện công tác khen thưởng tại Đại hội.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Tham mưu cho UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí; Hướng dẫn Văn phòng HĐND-UBND thành phố sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội theo quy định hiện hành.

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố

- Tham mưu chương trình Văn nghệ tại Phố đi bộ Kỳ Lừa.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan liên quan đến Đại hội: thông tin tuyên truyền lưu động; treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính và khu vực tổ chức Đại hội.

- Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND, phòng Văn hóa - Thông tin thành phố viết, đưa tin bài về các hoạt động Đại hội Dân tộc thiểu số thành phố đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của thành phố.

6. Công an thành phố

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.

7. Uỷ ban nhân dân các phường, xã

- Chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp thành phố theo số lượng được phân bổ (Ban chỉ đạo Đại hội sẽ có hướng dẫn sau).

- Tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu các DTTS thành phố lần thứ IV, năm 2024 đến nhân dân trên địa bàn.

Nguồn tin: Lương Bá Hùng, Văn phòng HĐND-UBND thành phố


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 155
Trong tháng : 10.029
Tất cả : 43.841