A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Lạng Sơn

- Sáng 21/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại UBND xã Hoàng Đồng, UBND phường Hoàng Văn Thụ và UBND thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; tuyên truyền CCHC, áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới về CCHC; việc triển khai 6 nội dung thuộc công tác CCHC; khắc phục, nâng cao Chỉ số đánh giá CCHC của đơn vị, của tỉnh theo kế hoạch; tổ chức thực hiện phong trào thi đua cao điểm “đẩy mạnh hiện đại hóa bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã”... Đồng thời, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Bộ phận “một cửa” UBND xã Hoàng Đồng, UBND phường Hoàng Văn Thụ và UBND thành phố Lạng Sơn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND thành phố Lạng Sơn

Qua kiểm tra cho thấy: từ đầu năm 2024 đến nay, UBND thành phố đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung công tác CCHC thống nhất trên phạm vi toàn thành phố; 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai, niêm yết đầy đủ trên bảng niêm yết tại bộ phận "một cửa" các phường, xã, trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; toàn thành phố đã số hóa được 71.761 hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đạt 98,84%, vượt 13,84% chỉ tiêu UBND tỉnh giao;...

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị được kiểm tra còn tồn tại một số hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ TTHC quá hạn còn chiếm 2,71%; công tác tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử thành phố và cấp xã chưa dạng về hình thức; mẫu phiếu đánh giá cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "một cửa" chưa thống nhất; công khai, niêm yết dự toán ngân sách tại trụ sở bộ phận "một cửa" các cấp thực hiện chưa đảm bảo...

Sau khi nghe các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các bộ phận và phòng chuyên môn thuộc đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Thành viên đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận "một cửa" UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Đoàn kiểm tra thực tế tại bộ phận "một cửa" UBND thành phố Lạng Sơn

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra lần này cần có sự quan tâm, chủ động hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ CCHC, trong đó, tập trung khắc phục cải thiện xếp hạng một số chỉ số quan trọng như chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chí công cấp tỉnh (PAPI)...; tăng cường thông tin, tuyên tuyền CCHC với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng hơn nữa; có giải pháp hạn chế giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Nguồn: https://baolangson.vn/kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-thanh-pho-lang-son-5012368.html


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 469
Trong tháng : 11.832
Tất cả : 95.666