A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND Thành phố Lạng Sơn Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (lớp 3) năm 2024

Ngày 20/6/2024, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (lớp 3) năm 2024. Với hơn 200 đại biểu dự hội nghị là đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, công chức Tài chính – Kế toán, công chức Tư pháp - Hộ tịch, tham mưu thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và thành viên các tổ hòa giải của 02 phường, xã địa bàn (Phường Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Đồng).

Ảnh: Đồng chí Hồ Thị Tố Uyên Trưởng phòng Tư pháp thành phố -Phó Chủ tịch HĐPHPBGD thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các nội dung như: Một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ – CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; quản lý nhà nước về công tác hòa giải và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hòa giải tại cơ sở. Đồng thời các đại biểu được báo cáo viên triển khai các tình huống hòa giải thường phát sinh trong thực tiễn.

Ảnh: Đồng chí Dương Công Điền – Phòng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn, triển khai các chuyên đề tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố có 87 tổ hòa giải với 586 hòa giải viên. Tổng  số tiếp  nhận  hòa  giải trên địa  bàn  là  42  vụ việc (giảm  04  vụ so  với  6 tháng đầu năm 2023),đã tổ chức  hòa  giải  42/42  vụ việc, đạt  tỷ lệ 100%, Trong đó: Đã hòa giải thành 34 vụ, đạt tỷ lệ đạt 80,95% (tăng 7,05% so với cùng kỳ); hòa giải không thành 8 vụ chiếm tỷ lệ 19,04%. (các vụ việc hòa giải không thành được chia ra các lĩnh vực như: mẫu thuẫn giữa các bên 4 vụ, các vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở 04 vụ).

Tiếp tục hướng dẫn UBND các phường, xã  tiếp tục duy trì và xây dựng mới thêm mỗi phường, xã 01 tổ hòa giải điển hình tiên tiến trong năm 2024, Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 28 tổ hòa giải điển hình tiên tiến/87 tổ hòa giải. Trong 6 tháng đầu năm các tổ hoà giải điển hình tiên tiến đã tiếp nhận 23 vụ (trong đó: 21 vụ hoà giải thành đạt 91,30%, 02 vụ hoà giải không thành đạt 8,69%). Thông qua hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải điển hình tiên tiến đã góp phần tích cực đưa chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng nâng lên.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó Tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn một số phường, xã trên địa  bàn thành phố vẫn còn thấp chưa thực sự đồng đều trên địa bàn thành phố. Hoạt động hoà giải còn mang tính hình thức, chưa được chú trọng. Kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải còn hạn chế.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị ghi lại những nội dung triển khai tại hội nghị

Thông qua Hội nghị đã giúp cho các đại biểu có thêm những kiến thức pháp luật và kỹ năng để vận dụng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; đồng thời, tạo điều kiện để các hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn. 

Nguồn: Lương Thùy Dung, Phòng Tư pháp thành phố Lạng Sơn

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 490
Trong tháng : 11.853
Tất cả : 95.687