A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Thông báo số 27/TB-ĐKT, ngày 21/3/2024 của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 01 Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn kiểm tra do đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn, đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố. Tham dự chương trình làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố; các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố cùng Lãnh đạo, thành viên Ban giảm nghèo phường Vĩnh Trại, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phường và một số tổ trưởng tổ tiết kiệm, vay vốn.

Đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì cuộc họp

Tính đến hết ngày 29/02/2024, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn thành phố là 284.451 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương chuyển về là 214.136 đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 34.144 triệu đồng; Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 36.171 triệu đồng.

Về sử dụng vốn: doanh số cho vay năm 2023 là 206.447 triệu đồng, với 2.861 lượt khách hàng được vay vốn; trong 02 tháng đầu năm 2024 là 19.445 triệu đồng, với 325 lượt khách hàng được vay vốn.

Tổng doanh số thu nợ năm 2023 là 99.048 triệu đồng; trong 02 tháng đầu năm 2024 là 14.449 triệu đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 283.416 triệu đồng, tăng 4.996 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 99,6% kế hoạch được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố phát biểu tại cuộc họp

Trong những năm qua, nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2023, đã chuyển tải được 206,4 tỷ đồng cho 2.861 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển kinh tế; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 2.508 lao động; xây dựng, sửa chữa cải tạo được hơn 282 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ cải tạo, xây mới nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP được 204 hộ. Trong 02 tháng đầu năm 2024, chuyển tải được 19,4 tỷ đồng cho 325 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển kinh tế; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 288 lao động; xây dựng, sửa chữa cải tạo được hơn 50 công trình nước sạch và vệ sinh; tiếp tục hỗ trợ cải tạo, xây mới nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP được 9 hộ; các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cơ bản được hoàn thành, tăng trưởng dư nợ gần 5 tỷ đồng (tỷ lệ 1,8%) so với đầu năm.

Các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại chương trình

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, UBND phường, Ban giảm nghèo phường Vĩnh Trại tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV; các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là việc kiểm tra sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, không để phát sinh thêm nợ quá hạn; tập trung chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn tín dụng, tuyên truyền hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn tín dụng chính sách có hiệu quả, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện: Trần Hạnh – Văn phòng HĐND-UBND thành phố


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Hôm nay : 142
Trong tháng : 10.016
Tất cả : 43.828